MUDr. Ivo Kunst

 

Pracoviště:

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Dlouhá 104, Hradec Králové

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie, Lochmanova 192, Ústí nad Orlicí


 

Odborná příprava:

Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze  , atestace z dětského lékařství s licencí ČLK, atestace z dětské a dorostové psychiatrie s primářskou licencí ČLK,  funkční specializace v systematické psychoterapii, psychoterapeutický výcvik SUR, Ericksonská hypnoterapie a komunikační terapie, Ericksonská hypnoterapie (PhDr. Vladimír Dvořáček, Brno), Rodinná terapie (PhDr. Rieger, PhDr. Vyhnálková, Praha


 

Odborná praxe:

Dětský lékař v Nemocnici v Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě, praktický dětský lékař, samostatně pracující lékař – specialista Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové, samostatně pracující privátní lékař specialista a psychoterapeut (1994), odborný konzultant Oboru zdravotnictví a sociálních věcí Krajského úřadu královéhradeckého kraje


 

Lektorská činnost:

Peer program, Klinické ambulantní pedopsychiatrické dny, SALVUS Bratislava (SR)

externí spolupracovník PdF Univerzity Hradec Králové


 

Publikační činnost:

Česko-slovenská pediatrie, Konfrontace – psychoterapeutické periodikum (kliknutím lze rozvinout – pak jednotlivé články, přednášková činnost


 

Jakou problematiku řešíme:

Poruchy chování a zdravotního stavu dítěte (bolesti bříška, hlavy, poruchy příjmu potravy, v některých případech i zvýšená tělesná teplota bez jiné zjevné příčiny a podob.) plní funkci jakéhosi kontrolního světélka na palubní desce letadla – rodiny. V některých případech je nutné odstranit přepjetí v obvodech letadla samotného. Jindy je letadlo v pořádku, ale musí překonávat vnější nepříznivé podmínky.


 

Poruchy chování 

Označují projevy dítěte, které se vymykají očekávání jeho okolí (rodina, škola) a které nejsou  zažitými výchovnými prostředky zvládnutelné. Často signalizují nárůst napětí na komunikačním rozhraní mezi dítětem a jeho okolím. Naším úkolem pak je provést rozbor komunikačních dispozic dítěte samotného, jeho rodiny a školního či mimoškolního prostředí. Pak můžeme doporučit vhodné opatření, které by v definovaně krátké době s maximální ohledy na další osobnostní rozvoj dítěte vedlo nezklidnění situace. Často se při řešení poruch chování dětí školního věku narážíme na problém ADHD nebo ADD(kliknutím další vysvětlení+ doporučená literatura) . Jinou specifickou oblastí poruch chování, se kterou přicházejí rodiče s dítětem předškolního věku , jsou komunikační zvláštností  spojené s s autistismem. (klidnutí – další vysvětlení+ doporučená literatura)

S přibývajícím věkem se děti, mladí dospělí musí stále intezívněji vyrovnávat s nároky světa dospělých. Náročné období hledání vlastní životní pozice, řešení dilematu závislosti a nezávislosti na původní rodině. Poruchy chování v tomto věku vypovídají především o úzkostném tápání na této cestě.


 

Poruchy přijmu potravy

Psychosomatické poruchy 

 

Psychotické poruchy a deprese 

 

Domácí násilí CAN syndrom 

 

Problémy spojené s rozvodovou a porozvodovou situací, syndrom zavrženého rodiče

 

Šikana

 

Léčebné projekty 

 

 

Služby pro pedagogy a sociální pracovníky 

Klinické ambulantní pedopsychiatrické dny pro pedagogy a sociální pracovníky