Profil zařízení:


Dětská a dorostová psychiatrie je specializací dětského a dorostového lékařství. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčení poruch chování a zdravotního stavu, kterým lze porozumět a které lze úspěšně léčit jenom při podrobné analýze sociálního prostředí pacienta (rodina, vrstevníci, škola a podob.). Vlastní léčebná pomoc podle konkrétních potřeb pacienta a jeho rodinného systému může mít podobu individuální terapie, hypnoterapie, terapie rodinné, párové, skupinové nebo jejich vhodnou kombinací. Je-li to nezbytné vstupujeme se souhlasem rodičů i do těsného kontaktu s prostředím školy. Nezbytných případech je možné s pacientem a jeho rodinou podrobně rozebrat i možnost nasazení regulativní farmakoterapie.

 

Naše pracoviště je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:


 

111

VZP ČR

-

www.vzp.cz

201

VoZP ČR

-

www.vozp.cz

207

OZP

-

www.ozp.cz

209

ZP ŠKODA

-

www.zpskoda.cz

211

ZP MV ČR

-

www.zpmvcr.cz

 


Objednat se můžete telefonicky. Podmínkou je doporučení příslušného obvodního lékaře, případně lékaře specialisty.


 

V některých případech může nastat situace, kdy rozsah nebo charakter nezbytné péče mohou překročit úhradové limity obsažené ve smlouvách s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Na takovou situaci jsou pacienti, popřípadě jejich rodiny včas upozorněny. Takový přístup pokládáme za nezbytný k tomu, aby se pacienti, popřípadě jejich rodiče mohli rozhodnout, jestli v léčbě pokračovat nebo ne. V omezené míře poskytujeme i služby, na jejichž úhradě se zdravotní pojišťovny nepodílejí.


 

Výkony, které nehradí zdravotní pojišťovny a jejich cena.

 

 

Partnerské poradenství (max. 90 min)

 

s jedním terapeutem

600 Kč

s dvěma terapeuty (v indikovaných případech)

1200 Kč

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

-

Konzultace do 60 min.

600 Kč

Konzultace do 90 min. 

900 Kč 

HOT-LINE KONTAKT NA TERAPEUTA (mobil, chat – 1 měsíc)

200 Kč

VÝJEZD INTERVEČNÍ SKUPINY (do 120 minut včetně cesty)

-

Intervenční vyšetření 1 (lékař, soc. pracovník, spec. pedagog)

2800 Kč

Intervenční vyšetření 2 (lékař, soc. pracovník nebo spec. pedagog)

2200 Kč

Intervenční vyšetření 3 (lékař)

1600 Kč

KONZULTACE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

-

Konzultace do 60 min.

400 Kč

Konzultace do 90 min.

600 Kč

DOTAZNÍKOVÉ MAPOVÁNÍ OKOLÍ DÍŤETE (CPQ,CTQ)

150 Kč

ZPRÁVA PRO NEZDRAV. INSTITUCI

250 Kč

NEOMLUVENÁ KONZULTACE

-

za psychoterapii (min.50 min.)

300 Kč


 

Samoplátci (nad 19 let)

 

 

 

komplexní vyšetření

1280 Kč

psychoterapie  do 60 min

720 Kč

psychoterapie do 90 min

1080 Kč

krizová intervence  do 90 min.

660 Kč

krizová intervence do 120 min.

830 Kč

relaxace do 60 min

350 Kč

Skupinová terapie – 2 terapeuti  (do 90 min. 1 setkání, celkem 32 setkání)

200Kč

6400Kč

 

Dietní poradenství

 

Terapeutické projekty

 

Nové možnosti léčby ADHD

Informace

Brožurka